Teambuilding dækker over en række forskellige øvelser, som kan være med til at styrke arbejdsmiljøet i en virksomhed. Øvelserne er konstrueret således, at særlige styrker kan bevises – eller eventuelle svagheder afdækkes.


AT Consult gennemfører teambuilding med udgangspunkt i en personprofilering. Her gives en meget stærk forståelse for kollegernes psykiske profil og dermed en bedre kommunikation på arbejdspladsen.


Således er teambuilding ved AT Consult ikke blot ”leg, som vi kan lære af” men de facto en styret og professionelt analyseret proces med henblik på at styrke det psykiske arbejdsmiljø samt nedbringe stress og sygefravær.