Hvilken personlighed har du og dine medarbejdere? Svaret på dette giver den enkelte et nyt perspektiv og et stort indblik i egne og kollegernes behov og handlemønstre. Den viden er nøglen til at skabe et stærkere arbejdsmiljø og dermed nedbringe sygefravær og eventuelle interne stridigheder.

Personfaktorprofilen kan med stor fordel suppleres af Jobfaktorprofilen.

Ved at kombinere disse profiler er det muligt at identificere uhensigtsmæssig ressourceanvendelse og kilder til stress og dårligt arbejdsmiljø.