AT Consult er blandt andet uddannet gennem persolog (associated partner) og Stress-profilen og anvender den nyeste generation af DISK og stressprofilering.