Mit navn er Anders Tornby, jeg er 51 år og uddannet kaptajn ved Forsvaret.

I Forsvaret har jeg siden 2009 arbejdet med at uddanne førere, mellemledere og chefer i taktik og ledelse.

En stor del af arbejdet med føreruddannelser har været lederudvikling, hvor person-profileringen har været anvendt som værktøj. Det har for mig været meget tydeligt at se, hvor meget mennesker kan ændre deres adfærd til det bedre ved at gennemgå et forløb

baseret på DISK. Hver gang har dette været en bekræftende oplevelse.

I min tid i Forsvaret har jeg været udsendt en række gange og har dermed en god ballast og førstehåndsviden omkring det, at lede og føre under atypiske forhold samt forståelse for, hvor meget det rette kendskab til ens undergivne og sideordnede personel betyder for opgaveløsningen og det psykiske arbejdsmiljø.

Jeg er certificeret i anvendelsen af personprofilen og stressprofilen gennem Persolog og har således gode, opdaterede og evidensbaserede værktøjer, der giver mig muligheden for at arbejde med variable problemstillinger, ønskede adfærdsændringer eller måske blot en ”temperatur” på stressniveauet på en arbejdsplads.